Geschiedenis

Over het orkest

In het cursusjaar 2001 – 2002 werd door de Rehobôthschool te Genemuiden een CD onder de titel “Naar Uw gemaakt bestek”  uitgegeven. Het doel van deze CD was een financiële bijdrage te leveren aan de bouw van het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Genemuiden.  Aan deze CD hebben naast de kinderen van de Rehobothschool een groepje oud-leerlingen hun medewerking verleend. Deze oud-leerlingen vormden een muziekgroepje dat zorgde voor de muzikale omlijsting van genoemde CD.

Het enthousiasme van deze mensen was zo groot dat herhaaldelijk het idee werd geopperd om een permanente muziekgroep op te richten. Dit is uiteindelijk gedaan. De leiding van het ensemble lag eerst in handen van dirigent Cor Ploeg. Inmiddels begeleidt dirigent Ton Adema met veel enthousiasme al vele jaren het ensemble. 

Creâte Cantus heeft in de afgelopen jaren haar medewerking verleent aan vele concerten op veel verschillende locaties en gelegenheden. De huidige concertplanning kunt u vinden onder het kopje 'concerten'.