Over het ensemble

Over het orkest

Het ensemble is in 2002 opgericht en draagt de Latijnse naam 'CreĆ¢te Cantus'. Dit betekent:"Laat ons muziek maken."

Met deze naam is het doel van het ensemble samengevat. Wij hebben namelijk als doel om muziek te maken tot eer van onze Schepper. Aan dit doel wordt gestalte gegeven door het spelen van psalmen, of bewerkingen daarvan, geestelijke liederen en een selectie uit de klassieke muziek.

Wij spelen op uitnodiging van organisaties die zich verbonden weten met Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.