Wil je lid worden?

Over het orkest
  1. Graag verwelkomen we nieuwe leden! Heb je ons een keer horen spelen en wil je graag meespelen? Laat het ons weten. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar mensen die een viool of een basinstrument bespelen. We hanteren de volgende voorwaarden en regels omtrent het lid-worden:

    1. Degenen die lid van de vereniging willen worden, kunnen zich aanmelden bij het bestuur (createcantus@kliksafe.nl). Zij dienen in te stemmen met de grondslag en doel van de vereniging.

    2. De leden dienen minimaal op het voortgezet onderwijs te zitten. Ook dienen ze hun muziekinstrument zo te beheersen (minimaal niveau A), dat samenspel mogelijk is. Dit staat ter beoordeling aan de screeningscommissie, in overleg met de dirigent.

    3. Om het niveau te bepalen, worden aspirant-leden gescreend door een screeningscommissie. 

    4. Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de muziekgroep kan bet bestuur besluiten om voor bepaalde instrumenten een maximum aantal te stellen